Główne elementy

Jakie są najważniejsze różnice pomiędzy starą a nową etykietą?

  • Nowa etykieta zawiera jednolitą skalę od A do G dla wszystkich produktów. A +++ / A + już nie będzie istnieć.
  • W prawym górnym rogu etykiety wprowadzono kod QR, który prowadzi do bazy danych Komisji Europejskiej, ułatwiając nadzór rynku.
  • Zużycie energii przedstawione jest w bardziej widoczny i jednolity sposób w środkowej części etykiety
  • W dolnej części etykiety znajdują się piktogramy, które informują o wybranych cechach produktu. Kilka piktogramów jest takich samych jak na starej etykiecie, niektóre zostały poprawione, a kilka jest nowych.

Na co warto zwrócić uwagę?

Piktogramy

  • Większość piktogramów ze starej etykiety zostanie wykorzystana również w nowej wersji. Niektóre zmieniono, a także wprowadzono nowe (np. energooszczędność w trybie HDR dla telewizorów i wyświetlaczy, czas prania dla pralek)

Baza urządzeń i kod QR

Zgodnie z prawem wszystkie produkty z etykietą energetyczną rejestrowane są w nowej bazie danych produktów UE (EPREL) przez producentów/dostawców. Baza danych zawiera dodatkowe informacje o produkcie, których nie ma na etykiecie i podzielona jest na dwie sekcje dla różnych grup docelowych:

  • Sekcja dotycząca nadzoru rynku: dostępna tylko dla organów nadzoru rynku. Przedstawione tutaj dane mają głównie na celu ułatwienie działań związanych z nadzorem rynku.
  • Sekcja dla konsumentów, profesjonalnych nabywców, sprzedawców detalicznych i innych użytkowników ogólnie dostępna od 1 marca 2021 r.

Informacje w bazie danych produktów dostępne są bezpośrednio na stronie internetowej UE oraz za pośrednictwem kodu QR umieszczonego na etykietach. Aplikacja pozwala na porównanie danych produktów i obliczenie kosztów .