Finansowanie w ramach programu H2020

Projekt Label2020 finansowany jest przez program badań i innowacji Komisji Europejskiej „Horyzont 2020”. Jest to największy jak dotąd program badań i innowacji w UE, z prawie 80 miliardami euro dostępnymi w ciągu 7 lat (2014-2020) - jako uzupełnienie prywatnych inwestycji. "Przenosi" świetne pomysły z laboratoriów na rynek. Program „Horyzont 2020” zapewnia na lata 2014-2020 środki finansowe w wysokości 5,931 mld euro. Projekty realizowane w ramach programu pomagają w tworzeniu i ulepszaniu technologii czystej energii, takich jak inteligentne sieci energetyczne, energia pływów i magazynowanie energii.

Wyzwanie energetyczne ma na celu wsparcie przejścia na niezawodny, zrównoważony i konkurencyjny system energetyczny. Aby to osiągnąć, należy pokonać szereg wyzwań, takich jak coraz bardziej ograniczone zasoby, rosnące potrzeby energetyczne i zmiany klimatu. Wyzwanie energetyczne składa się z siedmiu szczegółowych celów i obszarów badawczych:

  • Zmniejszenie zużycia energii i śladu węglowego
  • Tanie i niskoemisyjne dostawy energii elektrycznej
  • Paliwa alternatywne i mobilne źródła energii
  • Jedna inteligentna europejska sieć elektryczna
  • Nowa wiedza i technologie
  • Solidne podejmowanie decyzji i zaangażowanie publiczne
  • Absorpcja rynkowa energii i innowacji ICT.

Wyłączna odpowiedzialność za treść tej strony spoczywa na autorach. Niekoniecznie odzwierciedla to opinię Unii Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nich informacji.

Projekt Label2020 otrzymał finansowanie w ramach umowy o udzielenie dotacji nr 847062.