Nowa etykieta energetyczna zwiększająca podaż i popyt na produkty energooszczędne

Etykieta energetyczna już od ponad 20 lat wspiera rozwój rynku energooszczędnych technologii i produktów. Stymuluje ona zarówno podaż jak i popyt na urządzenia energooszczędne.

Jednak obecna koncepcja etykietowania obejmująca klasy efektywności od A+++ do D stała się mało przejrzysta, a tym samym straciła siłę swojego oddziaływania. Dlatego też, Unia Europejska zdecydowała się wprowadzić nową koncepcję etykietowania energetycznego tak, aby zawierała ona klasy od A do G. Wymaga to przeskalowania klas energetycznych i dopasowania nowej skali do zmieniającego się rynku.

Zadaniem projektu LABEL2020 jest wspieranie producentów oraz sprzedawców urządzeń, a także konsumentów i instytucji publicznych podczas wprowadzania nowych przepisów dotyczących etykietowania energetycznego. Projekt LABEL2020 koordynowany przez Austriacką Agencję Energetyczną rozpoczął się w czerwcu 2019 r. i będzie trwał do stycznia 2023 r. Realizowany jest w 16 krajach Unii Europejskiej.

Label2020 wspiera:

 • konsumentów i profesjonalnych nabywców – poprzez kampanie informacyjne i inne narzędzia,
 • sprzedawców detalicznych w prawidłowym i skutecznym wdrażaniu nowej etykiety w sklepach stacjonarnych i internetowych,
 • producentów w zakresie stosowania prawidłowego etykietowania i informacji o produkcie,
 • decydentów i innych interesariuszy w promowaniu nowej etykiety w programach krajowych i innych inicjatywach.

We invite you to get in touch with your national project partner to benefit and participate in the preparation of the Label 2020 communication efforts!

Zaplanowane działania (mogą się różnić zależnie od kraju, w którym realizowany jest projekt):

Grupa docelowaUczestnicy rynkuNarzędzia
Konsumenci
 • Odbiorcy końcowi
 • Narzędzia mobilne i internetowe
 • Kampania informacyjna
Profesjonalni nabywcy
 • Nabywcy publiczni
 • Agencje zamówień publicznych
 • Spółdzielnie mieszkaniowe
 • Profesjonalni nabywcy z organizacji prywatnych
 • Narzędzia mobilne i internetowe
 • Kampania informacyjna
 • Narzędzia obliczeniowe
 • Kryteria udzielania zamówień (wskazówki, jak stosować etykietę i przepisy dotyczące ekoprojektu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia)
Sprzedawcy
 • Sklepy stacjonarne z urządzeniami
 • Centra wyposażenia domu, sklepy meblowe
 • Supermarkety
 • Sklapy internetowe
 • Informacje dla punktów sprzedaży (na telewizory wyświetlające informacje w sklepach, materiały drukowane etc.)
 • Informacje i narzędzia dla sklepów internetowych
 • Moduły szkoleniowe dla sprzedawców
 • Kurs e-learningowy
Producenci i zrzeszenia producentów
 • Krajowe zrzeszenia producentów
 • Europejskie zrzeszenia producentów
 • Producenci, dostawcy i importerzy
 • Zakładka na stronie internetowej
 • Infolinia
 • Informacja zwrotna na temat niezgodności z nowymi przepisami dotyczącymi etykiet
Decydenci, administracja publiczna
 • Gminy
 • Samorządy
 • Urzędy odpowiedzialne za dotacje i programy wsparcia
 • Organy nadzoru rynku
 • Wytyczne dotyczące zamówień publicznych
 • Wytyczne dotyczące programów wparcia
 • Informacje oparte na dośwaidczeniu z wdrażania etykiety dla organów nadzoru rynku
Organizacje powiązane
 • Organizacje konsumenckie
 • Doradcy energetyczni
 • Agencje energetyczne
 • Organizacje środowiskowe
 • Organizacje pożytku publicznego.
 • Zakładka na stronie internetowej
 • Materiały drukowane
Media
 • Media skierowane do konsumentów: strony internetowe, media społecznościowe, czasopisma, telewizja, radio
 • Media branżowe
 • Treść kampanii informacyjnej opartej na mediach (artykuły, treści w mediach społecznościowych, spoty telewizyjne)
Organizacje UE
 • Opracowywanie przepisów dotyczących etykietowania
 • Nadzór rynku w zakresie etykietowania

  • Doświadczenia i rekomendacje polityczne dotyczące procesu wdrażania zarówno w zakresie opracowywania przepisów, jak i nadzoru rynku

  Unia Europejska przyjęła nowy format etykiet energetycznych dla 6 grup produktów:

  Nowe etykiety mają być widoczne w sklepach stacjonarnych i internetowych od 1 marca 2021 r. Etykiety energetyczne dla niektórych kategorii produktów pozostaną w tym samym formacie, który jest dostępny w chwili obecnej - ich zmiana nastąpi w późniejszym terminie. Należą do nich: suszarki do ubrań, klimatyzatory, ogrzewacze pomieszczeń i podgrzewacze wody.

  Co nowego jest na nowych etykietach?

  • Powrót do skali etykietowania energetycznego od A do G, a co za tym idzie usunięcie klas A + do A +++
  • Wprowadzenie internetowej bazy danych produktów energooszczędnych, dzięki czemu wszystkie nowe produkty wchodzące na rynek UE są rejestrowane. Zapewnia to większą przejrzystość rynku i łatwiejszy nadzór nad nim.
  • Nowym elementem etykiet jest kod QR, dzięki któremu konsumenci mogą uzyskać dodatkowe (niekomercyjne) informacje skanując kod za pomocą smartfona. Dane te są wprowadzane przez producentów do bazy danych EPREL UE.
  • W zależności od produktu etykiety energetyczne pokazują za pomocą intuicyjnych piktogramamów nie tylko zużycie energii elektrycznej, ale także inne informacje (np. zużycie wody na cykl prania, pojemność, emitowany hałas). Pozwala to porównywać produkty i dokonywać świadomych zakupów.

  Według szacunków Komisji Europejskiej, dzięki wprowadzeniu nowych przepisów, oszczędności energii końcowej wyniosą do 2030 r. około 38 TWh/rok, co przykładowo odpowiada rocznemu zużyciu energii elektrycznej na Węgrzech.

  Projekt Label 2020 otrzymał finansowanie z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020” w ramach umowy o grant nr 847062. Wyłączna odpowiedzialność za treść tego dokumentu spoczywa na autorach. Niekoniecznie odzwierciedla to opinię Unii Europejskiej. Ani EASME, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nich informacji.