Odpowiedzialność

Informacje na tej stronie podlegają prawom autorskim i  odpowiedzialności, przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych oraz zasadom neutralności pod względem płci.

Strona www.label2020.pl należy do KAPE.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Polska

E-Mail: kape@kape.gov.pl