Tematy ogólne

Kiedy należy zastąpić starą etykietę nową etykietą dla urządzeń gospodarstwa domowego i telewizorów, które wprowadzane są na rynek przed listopadem 2020 r. i później?

 • Zmiana etykiet musi nastąpić w ciągu 14 dni roboczych od 1 marca 2021 r. (dni liczone od poniedziałku do piątku, bez sobót, niedziel i świąt państwowych). Nowe etykiety nie mogą być widoczne w sklepach stacjonarnych i internetowych przed 01.03.2021 r.
 • Wymagania dotyczące terminu wymiany etykiet są takie same dla sklepów stacjonarnych, jak i internetowych.

Czy etykiety znajdujące się na produktach, które są już na stanie w sklepach, również muszą zostać wymienione?

 • Sprzedawcy są zobowiązani do eksponowania przeskalowanej etykiety w sklepach stacjonarnych i internetowych od daty rozpoczęcia obowiązywania nowej etykiety. Produkty będące w magazynie sklepu nie wymagają zmiany. Dlatego starych etykiet i kart informacyjnych dla produktów w opakowaniu nie trzeba wymieniać.
 • Dla źródeł światła sprzedawca zastępuje istniejącą na opakowaniu etykietę naklejką z przeskalowaną etykietą o tym samym rozmiarze lub dołącza ją do opakowania, w terminie 18 miesięcy od 1 września 2021 r., tj. do 28 lutego 2023 r.

Czy reklamy i katalogi z nowymi etykietami mogą być widoczne przed 1 marca i odpowiednio przed 1 września 2021 r.?

 • Żadna reklama wizualna przeskalowanego produktu zawierająca jego nową klasę efektywności energetycznej nie może zostać upubliczniona przed datą wejścia w życie nowego rozporządzenia (1 marca lub 1 września 2021 r., w zależności od produktu). Katalogi można przygotować, ale nie można ich rozpowszechniać przed tymi datami. To samo dotyczy reklam w Internecie.

Które z produktów takich jak: urządzenia gospodarstwa domowego, telewizory i wyświetlacze elektroniczne zwolnione są z nowego etykietowania i do kiedy sprzedawane będą takie produkty?

 • Sprzedawca, który nie może uzyskać nowej etykiety dla produktów, które ma już w magazynie, ponieważ dostawca zaprzestał działalności, może sprzedawać je ze starą etykietą tylko do 30 listopada 2021 r. Po tej dacie nie wolno ich już sprzedawać.
 • Jeżeli po 1 listopada 2020 r. nie zostaną wprowadzone do obrotu produkty tego samego modelu lub równoważnych modeli i jeżeli stara i nowa etykieta wymaga różnych testów modelu, dostawca jest zwolniony z obowiązku dostarczenia etykiety ze zmienioną skalą dla produktów wprowadzonych do obrotu przed 1 listopada 2020 r. W takim przypadku sprzedawca może sprzedawać produkty ze starą etykietą tylko do 30 listopada 2021 r. Po tej dacie nie wolno ich już sprzedawać.

Sprzedaż internetowa lub na odległość, w tym również reklama wizualna i materiały promocyjne dla przeskalowanych grup produktów

Jakie szczególne wymagania należy wziąć pod uwagę przy sprzedaży przez Internet i na odległość?

 • W przypadku sprzedaży na odległość lub Internetowej, strzałkę koloru klasy efektywności energetycznej produktu i zakresu dostępnych klas efektywności energetycznej należy umieścić obok modelu produktu. Graficzne specyfikacje strzałek są wyszczególnione w załączniku VII i VIII do każdego rozporządzenia w sprawie etykietowania energetycznego. Wersja monochromatyczna jest dopuszczalna dla monochromatycznych materiałów drukowanych.
 • Dostawcy i sprzedawcy zapewniają klientom dostęp do nowej etykiety energetycznej i karty informacyjnej produktu za pośrednictwem bazy EPREL. Klient może poprosić o nie w formie drukowanej. Dodatkowe specyfikacje na przeskalowanej etykiecie energetycznej i karcie informacyjnej produktu dla sprzedaży internetowej i na odległość są wyszczególnione w załączniku VIII do każdego rozporządzenia w sprawie etykietowania energetycznego.
 • W przypadku telemarketingu, informacje przekazywane klientowi ustnie obejmują klasę efektywności energetycznej produktu i zakres dostępnych klas efektywności energetycznej.

Informacje związane z bazą EPREL (baza danych etykietowanych produktów UE)

Jak i kiedy będą generowane nowe etykiety?

Dostawcy muszą już rejestrować urządzenia wymagające etykiety energetycznej od 1 stycznia 2019 r.

 • Dostawcy muszą ponownie zarejestrować produkty, jeśli nie podlegają one określonym odstępstwom. Po ponownej rejestracji zostanie wygenerowany nowy identyfikator EPREL.
 • Do 3 kwartału 2020 r. EPREL zezwala firmom na wstępną rejestrację produktów, a tym samym na tworzenie etykiet ze zmienioną skalą „ręcznie”. EPREL generuje kod QR, który ma być zawarty w pliku źródłowym etykiet (opublikowanym w Europie, format INDD). W ten sposób etykiety mogą być tworzone ręcznie przy wsparciu projektanta graficznego.
 • Pełna ponowna rejestracja w bazie danych EPREL ma być dostępna od trzeciego kwartału 2020 r.  Zatem od 3 kwartału 2020 r. EPREL będzie generować kompletne przeskalowane etykiety. Firmy muszą wprowadzić wszystkie dane dotyczące produktu, a etykieta jest automatycznie wytwarzana przez EPREL.

Czy sprzedawcy będą mogli pobrać etykiety i karty informacyjne produktów z bazy EPREL?

Sprzedawcy będą mogli również pobrać informacje z bazy EPREL od daty rozpoczęcia obowiązywania nowej etykiety.

Kiedy informacje o nowych etykietach będą dostępne w bazie EPREL dla ogółu społeczeństwa?

 • Każdy będzie mógł pobrać etykiety ze zmienioną skalą i inne informacje o produkcie z EPREL od dnia rozpoczęcia stosowania nowej etykiety.
 • Dostęp do bazy EPREL będzie ułatwiony poprzez połączenie kodu QR bezpośrednio ze stroną produktu w EPREL.
 • Informacje dostępne w bazie EPREL będą oparte na obecnych czyli „starych” przepisach do 28 lutego 2021 r. dla urządzeń gospodarstwa domowego, telewizorów i wyświetlaczy elektronicznych, oraz do 31 sierpnia 2021 r. dla źródeł światła. Informacje, zgodnie z nowymi przepisami, będą udostępnione od 1 marca 2021 r. dla urządzeń gospodarstwa domowego, telewizorów i wyświetlaczy elektronicznych oraz do1 września 2021 r. dla źródeł światła.

Materiały promocyjne i edukacyjne dotyczące nowych etykiet

Jakie materiały promocyjne i edukacyjne można wykorzystać przed datą wejścia w życie nowych przepisów (odpowiednio 1 marca 2021 r. w przypadku źródeł światła)?

 • Żadna reklama wizualna  przeskalowanego produktu zawierającego jego nową klasę efektywności energetycznej nie może zostać upubliczniona przed datą wejścia w życie nowego rozporządzenia (1 marca 2021 r. dla urządzeń gospodarstwa domowego, telewizorów i wyświetlaczy elektronicznych, 1 września 2021 r. dla źródeł światła). Katalogi można przygotować, ale nie wolno ich rozpowszechniać przed tymi datami. To samo dotyczy reklam w Internecie.
 • Kampanie informacyjne dotyczące nowych etykiet energetycznych można prowadzić przed datami wejścia w życie nowych przepisów.