Sprzęt gospodarstwa domowego, wyświetlacze elektroniczne i telewizory

Kiedy producenci i dostawcy muszą dostarczyć nowe etykiety i kiedy muszą się one pojawić się w sklepach stacjonarnych i internetowych?

Produkty wprowadzone na rynek przed i po 1 listopada 2020 r., a następnie wprowadzone na rynek po tej dacie

W 4-miesięcznym okresie przejściowym między 01.11.2020 r. a 28.02.2021 r.:

 • Dostawcy muszą ponownie zarejestrować w bazie EPREL produkt, który ma przeskalowaną etykietę na podstawie zmienionego rozporządzenia.
 • Dostawcy muszą dostarczyć starą i nową etykietę oraz karty informacyjne produktu z każdym nowym produktem.
 • Dostawcy, na żądanie sprzedawców, muszą dostarczyć nowe etykiety dla produktów które sprzedawcy już mają na stanie.

W okresie 14 dni roboczych od 01.03.2021 r. do 18.03.2021 r.:

 • Stare etykiety widoczne w sklepie należy zastąpić etykietami przeskalowanymi.
 • Specjalne wymagania dotyczące widocznych w sklepie etykiet: dostawca musi wydrukować etykietę na opakowaniu lub nakleić na opakowaniu kolorową etykietę ze zmienioną skalą. Jeżeli model produktu w punkcie sprzedaży jest wystawiony tylko w opakowaniu (nie jest wyjęty z opakowania i widoczny), sprzedawca musi zapewnić, że etykieta będzie, mimo to, widoczna dla konsumenta.
 • Szczególne wymagania w przypadku sprzedaży na odległość i przez Internet: strzałka z klasą efektywności energetycznej i zakresem klas musi być umieszczona obok modelu produktu wystawionego do sprzedaży w Internecie. Karta informacyjna produktu musi być dostarczona konsumentowi w formie papierowej lub za pośrednictwem stron internetowych dostawcy.

Nowe produkty wprowadzane do obrotu od 01.11.2020 r., ale sprzedawane użytkownikom końcowym dopiero po 01.03.2021 r.

Od 01.11.2020 r .:

 • Dostawcy muszą zarejestrować produkt na podstawie zmienionego rozporządzenia w EPREL i muszą dostarczyć sprzedawcom etykietę ze zmienioną skalą oraz kartę informacyjną.

Od 01.03.2021 r.:

   • Nowe produkty z nową przeskalowaną etykietą są wystawione do sprzedaży w sklepach stacjonarnych i internetowych.
   • W przypadku sprzedaży internetowej lub na odległość - patrz dodatkowe wymagania określone powyżej.
   • Widoczność etykiet - patrz dodatkowe wymagania określone powyżej.

Produkty sprzedawane na rynku już przed 01.11.2020 r., ale nie wprowadzane już na rynek po 01.11.2020 r. lub gdy dostawca zaprzestał działalności

01.03.2021 r. do 30.11.2021 r.

  • Produkty mogą nadal być sprzedawane ze starą etykietą w okresie przejściowym 9 miesięcy.
  • Brak nowych informacji od dostawców.

Od of 01.12.2021 r.

 • Produkty ze starą etykietą nie mogą być już sprzedawane.

Proces wdrażania nowych etykiet dla urządzeń gospodarstwa domowego, telewizorów i wyświetlaczy elektronicznych

Dodatkowe wymagania
1. W przypadku sprzedaży na odległość lub przez Internet:
Strzałka z klasą produktu i zakresem klas efektywności energetycznej należy umieścić obok modelu produktu. Kartę informacyjną należy dostarczyć konsumentowi w wersji papierowej lub internetowej. Szczegółowe wymagania dotyczące wprowadzenia etykiety przy sprzedaży na odległość i sprzedaży internetowej należy sprawdzić w odpowiednich przepisach (patrz także odnośniki poniżej).
2. Szczegółowe wymagania dotyczące widoczności etykiet:
- dostawca drukuje kolorową etykietę na opakowaniu lub umieszcza naklejkę z etykietą na opakowaniu
- jeżeli produkt w punkcie sprzedaży wystawiony jest w opakowaniu opakowaniu (tzn. nie jest wyjęty z opakowania), sprzedawca musi zapewnić, że etykiety, mimo to, będzie widoczna dla konsumenta (tzn. strona opakowania z etykietą musi być widoczna) .

Zobacz grafikę (PNG, 99 kB)